3D modelleren verlicht de besluitvorming bij de planuitwerking